กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ 2561

  Project Alliance กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 PICTURE OF ACTIVITY DETAIL OF ACTIVITY Project Alliance ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2561 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 @ โรงแรมปาล์มมาลี บีช รีสอร์ท จ.ระยอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างพนักงาน ทำความรู้จักกันระหว่างโครงการ และฝ่ายต่างๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และสร้างความสนุกสนาน เต็มที่หลังจากการทำงานมาทั้งปี  

Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561

  Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 PICTURE OF ACTIVITY DETAIL OF ACTIVITY Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 และเป็นการขอบคุณเจ้าของโครงการทุกโครงการ นำทีมโดย คุณฐิตารีย์ รมยะไชยศิริ, คุณพรรณภา นาหมีด,คุณต้องกมล ชุริกานนท์, คุณต่อศักดิ์ สวัสดิ์ตระกูล และคุณสุชาติ ลัทธิธรรม เป็นตัวเเทนพนักงานมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าของโครงการต่างๆ  

โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4

  โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 PICTURE OF ACTIVITY DETAIL OF ACTIVITY เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณภัทรชัย สมยาและคุณองอาจ มัชฌิมสถิตย์ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 (Young Professional Forum #4) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำก่อสร้างมืออาชีพที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงในอนาคต ซึ่งจัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ณ หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงร.9”

จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงร.9”   PICTURE OF PROJECT DETAIL OF PROJECT            ทางบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25/10/60 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์  

Management Review#2 2017

  Management Review ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560   DETAIL OF ACTIVITY                ภาพบรรยากาศ Management Review ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของแต่ละโครงการ ฝ่ายต่างๆ โดยมี           คุณนพดล ใจซื่อ เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ และ ผู้จัดการ-โครงการ / ฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน วัตถุประสงค์ของการ MANAGEMENT RE-VIEW – เพื่อพัฒนาบริหารระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง – เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน – เพื่อรายงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาในระบบคุณภาพภายใน PITUER OF ACTIVITY