กิจกรรมทำบุญครบรอบ 15 ปี บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด

🎉🎉ภาพบรรยากาศงานทำบุญครบรอบบริษัท ปีที่ 15🎉🎉 นำโดย คุณนพดล, คุุณณัฐพล, คุณสุชาติ, กรรมการ และพนักงาน 🥰บริษัทฯ ขอแสดงความยินดี และมอบรางวัลสำหรับพนักงานทำงานครบ 5 ปี, พนักงานสุขภาพดีประจำปี 2562 พร้อมกับรางวัลทองคำให้กับพนักงานผู้โชคดีในกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีที่เวียดนาม ขอให้บริษัทเจิรญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ประสบความสำเร็จและ สร้างสรรค์ผลงานดีๆ แบบนี้อีกต่อไป 👍

Site Visit HRR Phase 2

Previous Next กิจกรรม Site Visit HRR Phase 2 เพื่อศึกษาวิธีการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานรื้อถอนอาคาร ว่ามีการจัดการอย่างไร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

อบรม Management Skill กลุ่มวิศวกร – สถาปนิก

Previous Next Management Skill Training (ระดับผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1 โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร จัดอบรมขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทราบถึงขอบเขตการทำงาน และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น