ภาพบรรยากาศการสัมมนา “บุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ“

ภาพบรรยากาศการสัมมนา “บุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ“ ระดับ กรรมการ/ผู้จัดการสถานที่ โรงแรมอีสติน พญาไท วันที่10 พฤศจิกายน 2566

Vehha (High Rise Condominium At Huahin)

Project Name : Vehha (High Rise Condominium At Huahin) Owner : Proud Real Estate Public Company Limited Building Type : Residential Description : Approximately 35,000. M2 For High – Rise Condominium 31-Storey, 370 Units Scope Of Sevice : Project And Construction Management Service Exclude Cost Management Location : Huahin, Prajuabkirikhan Project Value : Approx. Bath Read more about Vehha (High Rise Condominium At Huahin)[…]

Paradise Park (Renovation)

Project Name : Paradise Park (Renovation) Owner : Paradise Park Co., Ltd. Building Type : Retail Description : Approximately 130,000 M2 For Shopping Center Two Buildings 4-Storey Scope Of Servie : Project and Construction Management Services , Include Cost management Location : Srinakarin Project Value : Approx. Bath 1 Billion

The Residence 38

Project Name : The Residence 38 Owner : Prime Area 38 Co., Ltd. Building Type : Residential Description : 37 Stories residential building with restaurant, swimming pool, service apartment, condominium and penthouse. Scope Of Service : Project Management and Construction Management Location : Sukhumvit 38 Bangkok Project Value : Approx. Bath 1 Billion