อบรมภายในการจัดทำ Master Schedule ด้วย Microsoft Project

อบรมภายใน : การจัดทำ Master Schedule ด้วย Microsoft Project (ระดับ: ผู้จัดการ – โครงการ, สถาปนิก และวิศวกร) โดยมีมีคุณไพบูลย์ วงศ์นิธิสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้พนักงาน ระดับ: ผู้จัดการ – โครงการ, สถาปนิก และ วิศวกร สามารถจัดทำ Master Schedule โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project เป็นเครื่องมือในการทำงาน 2. เพื่อให้ทราบลำดับงานในช่วง Pre Construction, Construction และ Post Construction 3. เพื่อให้สามารถทราบงาน Critical part ที่ต้องใส่ใจเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

ติดโลโก้บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5

วันที่ 19/12/62 เวลา 09.19 น. ฤกษ์งามยามดี ที่สำนักงานใหญ่ได้มีการติดโลโก้บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกท่าน

EH&S Audit S38

Previous Next EH&S Audit&Safety meeting ที่โครงการ S38 เพื่อพัฒนาระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย แก่พนักงานทุกระดับ

กิจกรรม Site Visit โครงการ ORB

กิจกรรม Site Visit ที่โครง ORB เพื่อดูงานก่อสร้างของโครงการ ORB 👉 แนวความคิดในการก่อสร้างของผู้ออกแบบจะเน้นให้เด็กนักเรียนเรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมชาติ และงานสถาปัตยกรรมของโรงเรียนนั้นโดดเด่นด้วยอาคารทรงกลมโดนัทจะให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระในการเรียนรู้ 👉 ไฮไลท์อีกจุดคือสระว่ายน้ำแบบอินดอร์ขนาด 50 เมตร มีมาตรฐานโอลิมปิก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แห่งแรกในประเทศไทย สนามฝึกซ้อมอเนกประสงค์ สตูดิโอต่างๆ สนามกีฬาของโรงเรียนที่สามารถจุคนได้ 1,000 ที่นั่ง ศูนย์ออกกำลังกาย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ฯลฯ และพื้นที่สำหรับสนามกีฬาต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของ กกท.