ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ร.พ.จุฬาฯ

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM)  Location : อาคารศูนย์ควาทก้าวหน้าทางวิชาการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  Land Area : –  Total Gross Floor Area : Approximately 2,500 Sq.m.  Building Type : งานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ ชั้น 18-19 และงานระบบบางส่วน

Verso International School

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM)  Location : Near Suwannaphum Airport, Samutprakarn  Land Area : Approximately 168 Rais  Total Gross Floor Area : Approximately 43,177 Sq.m.  Building Type : Upper Loop Building 2 stories   Middle Loop Building 2 stories  Lower Loop Building 2 stories  Hub Conservatory Building 3 stories  Monolithic Gymnasium Building Read more about Verso International School[…]