ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ร.พ.จุฬาฯ

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM) Location : อาคารศูนย์ควาทก้าวหน้าทางวิชาการ ณพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Land Area : – Total Gross Floor Area : Approximately 2,500 Sq.m. Building Type : งานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ ชั้น 18-19 และงานระบบบางส่วน

One City Centre

Scope of service : Construction Management (CM) Location : Ploenchit Road, Bangkok Land Area : 6-28 Rais Total Gross Floor Area : 115.948.35 Sq.m., Building Type : Office Building, Podium 2-4 FL, Office 6-47 FL, Restaurant 49 FL, Roof/AHU 50 FL, Top Roof 52 FL, 4 Basement