Internal Audit ครั้งที่ 1/63

Previous Next วันนี้ทาง Team Auditor ได้เข้าไปตรวจ Internal Audit ที่โครงการ HRR Phase 2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน