การอบรม BIM For CM

Previous Next ภาพบรรยากาศการอบรม BIM For CM ในวันเสาร์ ที่ 18 ม.ค 63 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมห้อง 6โอ บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด 📌📌 วัตถุประสงค์ของการอบรม 📌📌 ✅✅เพื่อให้บุคคลากรของ PAC ได้รับความรู้เบื้องต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม Revit และโปรแกรม Navisworks Manage อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์กับการตรวจสอบแบบและการบริหารโครงการ 👨‍🏫👩‍🏫 จัดอบรมโดย : ฝ่ายออกแบบ (BIM)