รับรางวัล SANSIRI Quality Day 2018

  บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด ได้รับรางวัล ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นโครงการคอนโดมิเนียม โครงการเดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า DIAMOND AWARD ในงาน SANSIRI Quality Day 2018 ที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อาคารสิริภิญโญ โดยมีคุณนพดล คุณณัฐพล และทีมงานของโครงการโมนูเมนต์ เข้ารับรางวัล

กิจกรรม Site Visit

                                              ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ได้จัดกิจกรรม Site Visit เพื่อดูงานก่อสร้างในโครงการ จัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน และ The Unicorn 

อบรม ISO 9001 : 2015 เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่

                วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้จัดอบรม ISO 9001 : 2015  เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ ที่ห้องประชุม บริษัทโปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ เพื่อให้ทราบรายละเอียดในเนื้อหาของคู่มือ ISO 9001 : 2015, วิธีการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ในคู่มือ ISO, มาตรฐานอื่นๆ ของบริษัท, วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลใน Website และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

อบรม Management Skill Training 2018 (ระดับวิศวกร/สถาปนิก – โครงการ) #2

                อบรม Management Skill Training 2018 (ระดับวิศวกร/สถาปนิก  – โครงการ) กลุ่มที่ 2 ในวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม  2561 เวลา 15:00– 18:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 6