ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่อง “อบรม ISO เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่” กลุ่มที่ 2/67

ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่อง “อบรม ISO เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่” กลุ่มที่ 2/67 โดย วิทยากร คุณฐิตารีย์ รมยะไชยศิริ วันที่ 31/05/67 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่

ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่อง “อบรม ISO เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่”

ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่อง “อบรม ISO เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่” กลุ่มที่ 1/67 โดย วิทยากร คุณฐิตารีย์ รมยะไชยศิริ วันที่ 02/05/67 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ และทาง Online ผ่านระบบ Zoom