ภาพบรรยากาศการสัมมนา “บุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ“

ภาพบรรยากาศการสัมมนา “บุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ“ ระดับ กรรมการ/ผู้จัดการสถานที่ โรงแรมอีสติน พญาไท วันที่10 พฤศจิกายน 2566