กิจกรรม Site Visit โครงการ ORB

กิจกรรม Site Visit ที่โครง ORB เพื่อดูงานก่อสร้างของโครงการ ORB 👉 แนวความคิดในการก่อสร้างของผู้ออกแบบจะเน้นให้เด็กนักเรียนเรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมชาติ และงานสถาปัตยกรรมของโรงเรียนนั้นโดดเด่นด้วยอาคารทรงกลมโดนัทจะให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระในการเรียนรู้ 👉 ไฮไลท์อีกจุดคือสระว่ายน้ำแบบอินดอร์ขนาด 50 เมตร มีมาตรฐานโอลิมปิก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แห่งแรกในประเทศไทย สนามฝึกซ้อมอเนกประสงค์ สตูดิโอต่างๆ สนามกีฬาของโรงเรียนที่สามารถจุคนได้ 1,000 ที่นั่ง ศูนย์ออกกำลังกาย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ฯลฯ และพื้นที่สำหรับสนามกีฬาต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของ กกท.

Management Skill Training (ระดับผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1

Previous Next Management Skill Training (ระดับผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1 โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร จัดอบรมขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทราบถึงขอบเขตการทำงาน และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ร.พ.จุฬาฯ

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM)  Location : อาคารศูนย์ควาทก้าวหน้าทางวิชาการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  Land Area : –  Total Gross Floor Area : Approximately 2,500 Sq.m.  Building Type : งานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ ชั้น 18-19 และงานระบบบางส่วน