กิจกรรม Site Visit โครงการ ORB

กิจกรรม Site Visit ที่โครง ORB เพื่อดูงานก่อสร้างของโครงการ ORB 👉 แนวความคิดในการก่อสร้างของผู้ออกแบบจะเน้นให้เด็กนักเรียนเรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมชาติ และงานสถาปัตยกรรมของโรงเรียนนั้นโดดเด่นด้วยอาคารทรงกลมโดนัทจะให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระในการเรียนรู้ 👉 ไฮไลท์อีกจุดคือสระว่ายน้ำแบบอินดอร์ขนาด 50 เมตร มีมาตรฐานโอลิมปิก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แห่งแรกในประเทศไทย สนามฝึกซ้อมอเนกประสงค์ สตูดิโอต่างๆ สนามกีฬาของโรงเรียนที่สามารถจุคนได้ 1,000 ที่นั่ง ศูนย์ออกกำลังกาย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ฯลฯ และพื้นที่สำหรับสนามกีฬาต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของ กกท.

Management Skill Training (ระดับผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1

Previous Next Management Skill Training (ระดับผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1 โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร จัดอบรมขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทราบถึงขอบเขตการทำงาน และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MRB Service Apartment

Project Name : MRB Service Apartment Owner : Magnolia Finest Corporation Co., Ltd. Building Type : Residential and Hotel Description : 92 units in total, approx. 10,000 m2 Scope of Service : Construction Management Location : Pathumwan District, Bangkok Project Value : Approx. Bath 30 million

Interior and Signage Work, Rattana Wittayapat Building King Chulalongkorn Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society

Project Name : Interior and Signage Work, Rattana Wittayapat Buildingม King Chulalongkorn Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society Owner : The Thai Red Cross Society Building Type : Other Description : 18th – 19th floor of Rattana Wittayapat Building, approx. 2,000 m2 Scope of Service : Construction Management Location : Pathum Wan, Bangkok Project Value Read more about Interior and Signage Work, Rattana Wittayapat Building King Chulalongkorn Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society[…]

อบรมภายในหลักสูตรมารู้จักงานก่อสร้างโรงแรม และการส่งมอบ Operation

ภาพบรรยากาศ อบรมภายในหลักสูตร มารู้จักงานก่อสร้างโรงแรม และการส่งมอบ Operation ณ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 13 เวลา 15.00-18.00 น. วิทยากรโดย คุณเอก พัฒนพิชัย