PreAudit โครงการ Proton Chula, ศูนย์ความก้าวหน้าฯ, KAWA HAUS และ The Lofts Silom

              ภาพการ Pre Audit วันที่ 16-17 มกราคม 2562 ของโครงการศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ, โครงการ Proton Chula, โครงการ The Lofts Silom และโครงการ KAWA HAUS เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะตรวจ ISO 9001 : 2015

Pre Audit โครงการ Royal City Bangborn และ Basis International School

      ภาพบรรยากาศการเข้าตรวจ Pre Audit โครงการ Royal City Bangborn และโครงการ Basis International School วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ Audit ISO 9001 : 2015

Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

                                              Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 และเป็นการขอบคุณเจ้าของโครงการทุกโครงการ นำทีมโดย คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์, คุณฐิตารีย์ รมยะไชยศิริ, คุณประพจน์ ศรีสินทรัพย์ และคุณสุชาติ ลัทธิธรรม เป็นตัวเเทนพนักงานมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าของโครงการต่างๆ

อบรม ISO 9001 : 2015 เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่

                วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-18.00 น. ได้จัดอบรม ISO 9001 : 2015  เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ ที่ห้องประชุม บริษัทโปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ เพื่อให้ทราบรายละเอียดในเนื้อหาของคู่มือ ISO 9001 : 2015, วิธีการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ในคู่มือ ISO, มาตรฐานอื่นๆ ของบริษัท, วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลใน Website และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง