จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงร.9”

จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงร.9”   PICTURE OF PROJECT DETAIL OF PROJECT            ทางบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25/10/60 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์