การรื้อถอนกลุ่มอาคาร โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เฟส 2

Previous Next Location : Rama 4 Rd., Si Lom, Bang Rak, Bangkok  Land Area : –  Total Gross Floor Area : Approximately 35,000 Sq.m.  Building Type : Demolition the 2-storey maintenance building  Demolition the 5-storey car park building  Demolition the 12-storey office building  Demolition the 13-storey hotel building  Demolition the 23-storey hotel building

PreAudit โครงการ Proton Chula, ศูนย์ความก้าวหน้าฯ, KAWA HAUS และ The Lofts Silom

              ภาพการ Pre Audit วันที่ 16-17 มกราคม 2562 ของโครงการศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ, โครงการ Proton Chula, โครงการ The Lofts Silom และโครงการ KAWA HAUS เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะตรวจ ISO 9001 : 2015

Pre Audit โครงการ Royal City Bangborn และ Basis International School

      ภาพบรรยากาศการเข้าตรวจ Pre Audit โครงการ Royal City Bangborn และโครงการ Basis International School วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ Audit ISO 9001 : 2015