โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 (RPP Phase 2)

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM) Location : Khlong 10, Rangsit-Nakhon Nayok Road, Pathum Thani Land Area : 98 Rai Total Gross Floor Area : Approximately 122,000 Sq.m Building Type : 1)อาคารผลติยาเม็ด 4 ชั้น พื้นที่ 32,676 ตร.ม  2)อาคารผลติยาครีม/ขี้ผึ้ง ยาทาภายนอก และยาฉีด 4 ชั้นพื้นที่ 27,445 ตร.ม  3)อาคารผลติยาน้ำรับประทาน 3 ชั้น พื้นที่ 21,264 ตร.ม  4)อาคารสำรองวตัถดุิบและบรรจุภัณท์ 3 Read more about โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 (RPP Phase 2)[…]

One City Centre

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM) Location : Ploenchit Road, Bangkok Land Area : 6-28 Rais Total Gross Floor Area : 115.948.35 Sq.m.,Building Type : Office Building, Podium 2-4 FL, Office 6-47 FL, Restaurant 49 FL, Roof/AHU 50 FL, Top Roof 52 FL, 4 Basement