ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ร.พ.จุฬาฯ

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM) Location : อาคารศูนย์ควาทก้าวหน้าทางวิชาการ ณพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Land Area : – Total Gross Floor Area : Approximately 2,500 Sq.m. Building Type : งานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ ชั้น 18-19 และงานระบบบางส่วน