อบรมภายในการจัดทำ Master Schedule ด้วย Microsoft Project

อบรมภายใน : การจัดทำ Master Schedule ด้วย Microsoft Project (ระดับ: ผู้จัดการ – โครงการ, สถาปนิก และวิศวกร) โดยมีมีคุณไพบูลย์ วงศ์นิธิสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้พนักงาน ระดับ: ผู้จัดการ – โครงการ, สถาปนิก และ วิศวกร สามารถจัดทำ Master Schedule โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project เป็นเครื่องมือในการทำงาน 2. เพื่อให้ทราบลำดับงานในช่วง Pre Construction, Construction และ Post Construction 3. เพื่อให้สามารถทราบงาน Critical part ที่ต้องใส่ใจเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

The Galaxy Phuket (N4)

Project Name : The Galaxy Phuket (N4) Owner : Uthaikam Co., Ltd. Building Type : Residences Description : Residences Building Type A 31 units, Type B 21 units and Type C 40 units, approx. 30,500 m2 Scope of Service : Project Construction and Cost Management Location : Rawai, Phuket Project Value : Approx. Bath 3 Billion