อบรม Owner Expectation กลุ่มที่ 1

ภาพบรรยากาศ อบรมภายใน หลักสูตร “Owner Expectation” (ระดับ : ผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1 วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม เวลา 15:00-18:00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 6