ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ร.พ.จุฬาฯ

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM)  Location : อาคารศูนย์ควาทก้าวหน้าทางวิชาการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  Land Area : –  Total Gross Floor Area : Approximately 2,500 Sq.m.  Building Type : งานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ ชั้น 18-19 และงานระบบบางส่วน

Verso International School

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM)  Location : Near Suwannaphum Airport, Samutprakarn  Land Area : Approximately 168 Rais  Total Gross Floor Area : Approximately 43,177 Sq.m.  Building Type : Upper Loop Building 2 stories   Middle Loop Building 2 stories  Lower Loop Building 2 stories  Hub Conservatory Building 3 stories  Monolithic Gymnasium Building Read more about Verso International School[…]

โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 (RPP Phase 2)

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM) Location : Khlong 10, Rangsit-Nakhon Nayok Road, Pathum Thani Land Area : 98 Rai Total Gross Floor Area : Approximately 122,000 Sq.m Building Type : 1)อาคารผลติยาเม็ด 4 ชั้น พื้นที่ 32,676 ตร.ม  2)อาคารผลติยาครีม/ขี้ผึ้ง ยาทาภายนอก และยาฉีด 4 ชั้นพื้นที่ 27,445 ตร.ม  3)อาคารผลติยาน้ำรับประทาน 3 ชั้น พื้นที่ 21,264 ตร.ม  4)อาคารสำรองวตัถดุิบและบรรจุภัณท์ 3 Read more about โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 (RPP Phase 2)[…]