Internal Audit วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

                      ภาพบรรยากาศการตรวจ Internal Audit สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 17:00 น. ของโครงการ KAWA HAUS, S38, RCB และโครงการศูนย์ความก้าวหน้า

อบรมภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 #1

ภาพบรรยากาศการอบรมภายใน หลักสูตร “ภาษาอังกฤษ” (ระดับ : เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ – คอมพิวเตอร์, พนักงาน – คอมพิวเตอร์ และเลขานุการ) กลุ่มที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 6 โดยมีคุณนพดล ใจซื่อ เป็นวิทยากรในการอบรม

อบรม“Design Review” (ระดับ : สถาปนิก, วิศวกร, BIM, EH&S) กลุ่มที่ 1

ภาพบรรยากาศการอบรมภายใน หลักสูตร “Design Review”(ระดับ : สถาปนิก, วิศวกร, BIM, EH&S) กลุ่มที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 15.00-18.00 น.

Internal Audit โครงการ การรื้อถอนกลุ่มอาคาร โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เฟส 2 #1/62

ภาพบรรยากาศ Internal Audit โครงการ การรื้อถอนกลุ่มอาคาร โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เฟส 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562

Internal Audit โครงการ Rama 3 Road, Soi 26 และโครงการ Novotel Future Park Hotel

ภาพบรรยากาศ การตรวจ Audit วันแรก ของโครงการ Rama 3 Road, Soi 26 และโครงการ Novotel Future Park Hotel ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด