อบรม Management Skill กลุ่มวิศวกร – สถาปนิก

Previous Next Management Skill Training (ระดับผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1 โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร จัดอบรมขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทราบถึงขอบเขตการทำงาน และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Internal Audit ครั้งที่ 1/63

Previous Next Internal Audit ครั้งที่ 1/63 โครงการ Travelodge Hotels และ Rama 3 Road Soi 26 และโครงการ S38 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การอบรม BIM For CM

Previous Next ภาพบรรยากาศการอบรม BIM For CM ในวันเสาร์ ที่ 18 ม.ค 63 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมห้อง 6โอ บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด 📌📌 วัตถุประสงค์ของการอบรม 📌📌 ✅✅เพื่อให้บุคคลากรของ PAC ได้รับความรู้เบื้องต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม Revit และโปรแกรม Navisworks Manage อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์กับการตรวจสอบแบบและการบริหารโครงการ 👨‍🏫👩‍🏫 จัดอบรมโดย : ฝ่ายออกแบบ (BIM)

Internal Audit ครั้งที่ 1/63

Previous Next เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านทางแผนก QMR ได้เข้าไป Internal Audit ครั้งที่ 1/63 ที่โครงการ ศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ, Siamese Exclusive Queens, The Unicorn, Siamese Exclusive 42, The Lofts Silom และ ORB เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ หลักการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อบรมภายในการจัดทำ Master Schedule ด้วย Microsoft Project

อบรมภายใน : การจัดทำ Master Schedule ด้วย Microsoft Project (ระดับ: ผู้จัดการ – โครงการ, สถาปนิก และวิศวกร) โดยมีมีคุณไพบูลย์ วงศ์นิธิสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้พนักงาน ระดับ: ผู้จัดการ – โครงการ, สถาปนิก และ วิศวกร สามารถจัดทำ Master Schedule โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project เป็นเครื่องมือในการทำงาน 2. เพื่อให้ทราบลำดับงานในช่วง Pre Construction, Construction และ Post Construction 3. เพื่อให้สามารถทราบงาน Critical part ที่ต้องใส่ใจเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ