อบรมภายในหลักสูตรมารู้จักงานก่อสร้างโรงแรม และการส่งมอบ Operation

ภาพบรรยากาศ อบรมภายในหลักสูตร มารู้จักงานก่อสร้างโรงแรม และการส่งมอบ Operation ณ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 13 เวลา 15.00-18.00 น. 

วิทยากรโดย คุณเอก พัฒนพิชัย