พิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน โครงการ VIP Galaxy

ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน โครงการ The Galaxy (์N4) 

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ณ VIP THAILAND 

SALES OFFICE