อบรม Project Management และ Management Skill

ภาพบรรยากาศ การอบรมเรื่อง Project Management + Management Skill โดยคุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สถานที่ Blue Canyon Country Club