อบรม หัวข้อ “การบริหารสัญญา”

อบรม หัวข้อ “การบริหารสัญญา” โดย คุณวีรวัฒน์ จุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนำไปใช้ และบริหารงานอย่างถูกต้อง