อบรมภายในหลักสูตร ข้อบกพร่องของโครงการและวิธีการแก้ไขปัญหา

อบรมภายในหลักสูตร ข้อบกพร่องของโครงการและวิธีการแก้ไขปัญหา รุ่นที่ 1 ระดับ ผู้จัดการ-โครงการ วิทยากรโดย คุณปกาสิต (Director) ผ่านโปรแกรม Zoom