พิธีลงนามเซ็นสัญญา ระหว่าง บริษัท vip ประเทศไทยบริษัท พีเอซีเอ็นเอส จำกัด

พิธีลงนามเซ็นสัญญา ระหว่าง บริษัท vip ประเทศไทยและโครงการพันธมิตรบริษัท พีเอซีเอ็นเอส จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และรับบริหารงานโครงการ งานก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งงานด้านต่างๆในการก่อสร้าง