พิธีการ Soft Opening และทำบุญเปิดรับแขกวันแรก โครงการ Andaz Resort pattaya

ภาพบรรยากาศ : พิธีการ Soft Opening และทำบุญเปิดรับแขกวันแรก โครงการ Andaz Resort pattaya

วันที่ 15 มกราคม 2566

เจ้าของโครงการ : บริษัท ศาลาแดง เพลส จำกัด

ผู้รับเหมาหลัก : บริษัท ซี.อี.เอส. จํากัด

ผู้บริหารโครงการ : Project Alliance Co., Ltd.