ประชุมเลขานุการโครงการและเจ้าหน้าที่ต้นทุน #2/2019

ประชุมเลขานุการโครงการและเจ้าหน้าที่ต้นทุน ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 01/11/62 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และได้มีการ work shop ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน