ดูพื้นที่ก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงานและกลุ่มบ้านพักอัยการจังหวัดชัยนาท

เข้าดูพื้นที่ก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงานและกลุ่มบ้านพักอัยการจังหวัดชัยนาท
เจ้าของงาน : สำนักงานอัยการภาค 1
ผู้รับเหมาหลัก : ธรไพรสรรก่อสร้าง
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด