กิจกรรม Site Visit โครงการ ORB

กิจกรรม Site Visit ที่โครง ORB เพื่อดูงานก่อสร้างของโครงการ ORB
👉 แนวความคิดในการก่อสร้างของผู้ออกแบบจะเน้นให้เด็กนักเรียนเรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมชาติ และงานสถาปัตยกรรมของโรงเรียนนั้นโดดเด่นด้วยอาคารทรงกลมโดนัทจะให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระในการเรียนรู้
👉 ไฮไลท์อีกจุดคือสระว่ายน้ำแบบอินดอร์ขนาด 50 เมตร มีมาตรฐานโอลิมปิก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แห่งแรกในประเทศไทย สนามฝึกซ้อมอเนกประสงค์ สตูดิโอต่างๆ สนามกีฬาของโรงเรียนที่สามารถจุคนได้ 1,000 ที่นั่ง ศูนย์ออกกำลังกาย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ฯลฯ และพื้นที่สำหรับสนามกีฬาต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของ กกท.