ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ร.พ.จุฬาฯ

Scope of service : Construction Management (CM) 
Location : อาคารศูนย์ควาทก้าวหน้าทางวิชาการ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
Land Area : - 
Total Gross Floor Area : Approximately 2,500 Sq.m. 
Building Type : งานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ ชั้น 18-19 และงานระบบบางส่วน