ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ร.พ.จุฬาฯ

Scope of service : Construction Management (CM)

Location : อาคารศูนย์ควาทก้าวหน้าทางวิชาการ ณพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Land Area : –

Total Gross Floor Area : Approximately 2,500 Sq.m.

Building Type : งานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ ชั้น 18-19 และงานระบบบางส่วน