Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561

 

Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561

PICTURE OF ACTIVITY
« 1 of 16 »

DETAIL OF ACTIVITY

Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 และเป็นการขอบคุณเจ้าของโครงการทุกโครงการ นำทีมโดย คุณฐิตารีย์ รมยะไชยศิริ, คุณพรรณภา นาหมีด,คุณต้องกมล ชุริกานนท์, คุณต่อศักดิ์ สวัสดิ์ตระกูล และคุณสุชาติ ลัทธิธรรม เป็นตัวเเทนพนักงานมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าของโครงการต่างๆ