Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 และเป็นการขอบคุณเจ้าของโครงการทุกโครงการ นำทีมโดย คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์, คุณฐิตารีย์ รมยะไชยศิริ, คุณประพจน์ ศรีสินทรัพย์ และคุณสุชาติ ลัทธิธรรม เป็นตัวเเทนพนักงานมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าของโครงการต่างๆ