Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2560

 

Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2560

PICTURE ACTIVITY

« 1 of 11 »

DETAIL OF ACTIVITY

Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2560 และเป็นการขอบคุณเจ้าของโครงการทุกโครงการ นำทีมโดย คุณฐิตารีย์ รมยะไชยศิริ, คุณพรรณภา นาหมีด, คุณต่อศักดิ์ สวัสดิ์ตระกูล และคุณภานุภัท ชูเสือหึง เป็นตัวเเทนพนักงานมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าของโครงการค่ะ