Internal Audit โครงการ การรื้อถอนกลุ่มอาคาร โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เฟส 2 #1/62

ภาพบรรยากาศ Internal Audit โครงการ การรื้อถอนกลุ่มอาคาร โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เฟส 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562