Internal Audit วันที่ 21-22 มีนาคม 2562

บรรยากาศการตรวจ Internal Audit โครงการ The Lofts Silom และ โครงการ ORB ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-17:00 น.