Internal Audit ครั้งที่ 1/63

ทาง QMR ได้เข้าไปตรวจ Internal Audit ที่โครงการทางใต้ ในวันที่ 19-21/02/63 ได้แก่โครงการ Avani Kaolak, The Galaxy (N4),  Aquella และโครงการ Dhawa Residences เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ หลักการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน