พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมและลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง

                    ภาพบรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมและลงนามสัญญาจ้างควบคุมงาน ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ ร่วมลงนามในนามของบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  (คลอง 10)

Management Review#1 2019

            ภาพบรรยากาศ การประชุม Management Review ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 14/06/62 เวลา 09:00 – 17:00 น. และ วันเสาร์ที่ 15/06/62 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ศูนย์การประชุมบางกอกกรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาใน ส่วนของแต่ละโครงการ, ฝ่ายต่างๆ โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วม ประชุม ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้จัดการ โครงการ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน