กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

                            ร่วมสืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ ทางบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ ได้จัดรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คุณนพดล และคุณสุชาติ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต