Internal Audit โครงการ Rama 3 Road, Soi 26 และโครงการ Novotel Future Park Hotel

ภาพบรรยากาศ การตรวจ Audit วันแรก ของโครงการ Rama 3 Road, Soi 26 และโครงการ Novotel Future Park Hotel ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด

Project Alliance 14th Anniversary

                      เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้ทำบุญครบรอบ 14 ปี ของบริษัท ช่วงเช้าก็จะทำบุญถวายสังฆทาน และ ไว้ศาลตายาย เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นก็ได้มอบเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ หลังจากนั้นก็ร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกัน ขอให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้พนักงานทุกคนมีแต่ความสุข และ สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ

Local Government Engineering Department ศึกษาดูงานโครงการ The Unicorn

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Local Government Engineering Department ซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณะรัฐประชาชนบังคลาเทศ ได้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และ เทคนิคการก่อสร้าง โครงการ The Unicorn

กิจกรรม Site Visit โครงการ Circle Sukhumvit 31

Site Visit โครงการ Circle Sukhumvit 31 เพื่อเรียนรู้ ในการจัดวาง Layout และ แลกเปลี่ยนวิธีการบริหารงานก่อสร้างในพื้นที่แคบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด