Internal Audit ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศการ Internal Audit ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8/08/61 – 07/09/61 ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการ ORB, โครงการ Proton, โครงการ S38 และโครงการ The Loft Silom เป็นต้น นี่เป็นเพียงภาพบรรยากาศส่วนหนึ่ง เพื่อติดตามการทำงาน ให้เป็นไปตามระบบ ISO 9100