กิจกรรม PAC Running ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  กิจกรรม PAC Running ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 PICTURE ACTIVITY   DETAIL OF ACTIVITY กิจกรรมวิ่ง PAC Running ของเดือน พฤษภาคม 2560 โดยเดือนนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2 กิจกรรมได้แก่ 1. การท่าเรือ มินิ-ฮาฟมาราธอน 2017 2. Bangkok Midnight Run 2017