อบรม“Design Review” (ระดับ : สถาปนิก, วิศวกร, BIM, EH&S) กลุ่มที่ 1

ภาพบรรยากาศการอบรมภายใน หลักสูตร “Design Review”(ระดับ : สถาปนิก, วิศวกร, BIM, EH&S) กลุ่มที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 15.00-18.00 น.