อบรม Management Skill Training 2018 (ระดับวิศวกร/สถาปนิก – โครงการ) #2

อบรม Management Skill Training 2018 (ระดับวิศวกร/สถาปนิก  – โครงการ) 

กลุ่มที่ 2 ในวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม  2561 เวลา 15:00– 18:00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 6