อบรมภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 #1

ภาพบรรยากาศการอบรมภายใน หลักสูตร “ภาษาอังกฤษ” (ระดับ : เจ้าหน้าที่ – ตัวแทนบริหารคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ – คอมพิวเตอร์, พนักงาน – คอมพิวเตอร์ และเลขานุการ) กลุ่มที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 6 โดยมีคุณนพดล ใจซื่อ เป็นวิทยากรในการอบรม