รับรางวัล SANSIRI Quality Day 2018

 

บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด ได้รับรางวัล ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นโครงการคอนโดมิเนียม โครงการเดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า DIAMOND AWARD ในงาน SANSIRI Quality Day 2018 ที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อาคารสิริภิญโญ โดยมีคุณนพดล คุณณัฐพล และทีมงานของโครงการโมนูเมนต์ เข้ารับรางวัล