ติดโลโก้บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5

วันที่ 19/12/62 เวลา 09.19 น. ฤกษ์งามยามดี ที่สำนักงานใหญ่ได้มีการติดโลโก้บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกท่าน