งาน Autodesk University ASEAN 2017

งาน Autodesk University ASEAN 2017    

PICTURE OF PROJECT

« 1 of 3 »

DETAIL OF PROJECT

           ทางบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Autodesk University ASEAN 2017 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (ชั้น 23) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการออกแบบงานทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและเครื่องกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสื่อดิจิตอลมีเดียต่างๆ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานระหว่างผู้ใช้งานทั่วโลก
โดยในปีนี้ จะได้มีการนำเสนองานภายใต้แนวคิด “The Future of Making Things” ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับโลกอนาคตของการออกแบบ รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของสถาบันการศึกษา และการบรรยายจากวิทยากรพิเศษในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ